Frågor & svar

Vilken typ av fönster är bäst?
Energifönster är bäst, utan någon som helst tvekan. Ska man byta fönster, så ska man definitivt skaffa energifönster. Möjliga undantag är då kanske till sommarstugan, om man definitivt inte kommer att använda den under vinterhalvåret. Annars är det energifönster som gäller. Dessa håller värmen bra, och kommer således i långa loppet att innebära att de kostar mindre än billigare fönster. Bor man i en bullrig miljö så är treglasfönster att rekommendera, då dessa är bra på att stänga ute oljud.

Vad är U-värde?
U-värdet är ett mått på hur välisolerat ett fönster är, och ju lägre desto bättre. Rent tekniskt räknas det fram som så att om 1 watt passerar genom 1 kvadratmeter vid 1 grads temperaturskillnad, så är U-värdet 1,0. Man behöver dock inte förstå den rent tekniska förklaringen, utan det räcker med att veta att ju lägre U-värde, desto bättre isolering. Detta värde kan i princip aldrig bli för lågt, utan lägre är alltid bättre.

Är fönsterbyte avdragsgillt med ROTavdrag?
Det beror på. Om du bor i ett eget hus, så har du rätt att dra av arbetskostnaden med ROT-avdraget. Bor du i bostadsrätt kan du tyvärr inte dra av arbetet med ROT. Skälet till detta är att man i bostadsrätt bara kan använda ROT till arbeten inomhus. Fönsterbyte påverkar fasaden, och räknas då inte för ROT. Läs mer om rotavdrag här.

Kan man inte byta fönster själv?
Det är självklart fullt möjligt att ta bort de gamla och montera de nya fönstren själv. Men det är sällan en bra idé. De pengar man spara på att inte hyra in en montör uppvägs av de risker det innebär. Om fönstren skulle gå sönder vid montering, så är det man själv som får betala för det hela, vilket kan bli mycket dyrt. Det är också inte helt enkelt att montera fönster, och är man inte händig så är det ett riktigt slitgöra, som kan vara svårt att få rätt. Fönster som inte riktigt passar in och är lite sneda gör ingen glad.

Hur länge håller fönster?
Hur länge fönster håller beror på material, tillverkningskvalitet och hur bra man underhåller dem. För att maximera livslängden är det viktigt att man ser efter sina fönster. Generellt brukar fönster sägas hålla runt 30 år, men det kan variera rätt så rejält. Träfönster som inte underhålls klarar sig inte länge, 10-15 år, medan PVC-fönster är lite mindre krävande.

Lämna ett svar